Cereka berbentuk novel ini hasil kerjasama Suhaimi Zainal Shah, Cikgu Nur Liyana Osman dan Dr Suryani Atan. Kami juga mendapat bantuan dari Forum Lemmasoft. Terima kasih kerana sudi bermain dan membaca novel visual ini!

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.